گزارشی ازخدمات ستاد مردمی بیعت حسینی در سال ۹۵

گزارشی ازخدمات ستاد مردمی بیعت حسینی در سال ۹۵

با توجه به پایان خدمت رسانی ستاد مردمی بیعت حسینی استان مازندران در ایام اربعین حسینی در کشور عراق قصد داریم طی چند بخش گزارشی مصور از فعالیت های این ستاد ارائه کنیم. ادامه مطلب