»حدیث روز:
 
زوار حسین یک هفته ای عارف میشود

زوار حسین یک هفته ای عارف میشود

یک جاهایی را روی زمین میبینی گاهی که توفیق نصیبت شود اصلا انگار روی کره زمین که هیچ روی منظومه شمسی هم نیست یک جایی است که تو را میکند از زمین و جاذبه اش پرت میکند در عالم معنا و عرفان
من نمیدانم زوار حسین چطور یک ماهه و یک هفته ای عارف میشود ولی خب میشوند دیگر…
مگر عرفا چه میکردند جز همین که خود را نمیدیدند غرق میشدند در ذات لایذال الهی
زوار حسین هم محو میشود در افق یک خیابان که انگار از همان شهرش که راه افتاده مثل نقشه گنج جلوی چشمانش بوده
چشمانی که هی در تمام مسیر سوخته ولی راه گم نکرده که خوب میداند مقصد شارع است
مولانا برای درد بی درمان عشق و عرفان چه خوب گفته که
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
راز نهان گفتن است این گفتن
سفر با پای پیاده به یک مقصد در جایی مشخص که نیست
همان سیر آفاق و انفسی ملاصدراست که او قرن ها پیش حتما به این معجز نظر داشته
آخر انجا مگر کجاست که فلسفه، عرفان، عشق، شهود و عقل همه باهمند و از هیچ یک گویی نشان نیست…
گویمت تورا آنجا کرب و البلاء است…
قیامت دنیاست…
نویسنده: م.بابایی

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “زوار حسین یک هفته ای عارف میشود”

قالب وردپرس