»حدیث روز:
 

امام حسین (ع) :جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “امام حسین (ع) :جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.”

قالب وردپرس