گزارشی ازخدمات ستاد مردمی بیعت حسینی در سال ۹۵

گزارشی ازخدمات ستاد مردمی بیعت حسینی در سال ۹۵

با توجه به پایان خدمت رسانی ستاد مردمی بیعت حسینی استان مازندران در ایام اربعین حسینی در کشور عراق قصد داریم طی چند بخش گزارشی مصور از فعالیت های این ستاد ارائه کنیم. ادامه مطلب

جلسه دیدار با خادمان سال های گذشته ستاد بیعت حسینی برگزار شد

جلسه دیدار با خادمان سال های گذشته ستاد بیعت حسینی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی ستاد بیعت حسینی استان مازندران طبق رسم هر ساله  در تار ۱۳۹۵/۵/۱ جلسه ای دیدار با خادمان برگزار گردید

ادامه مطلب